Zou jij graag willen weten hoe het met jouw gezondheid is gesteld? Voel jij je fit en wil je weten of je fysiek ook daadwerkelijk fit bent? Kies dan voor preventief medisch onderzoek. Je kunt zo snel een eenvoudig inzicht krijgen in jouw algehele gezondheid. Je hebt hiervoor geen doktersverwijzing nodig. En ook met lange wachttijden heb je hier niet te maken. Een preventieve complete gezondheidscheck is heel toegankelijk.

Wat wordt er onderzocht?

Een preventieve gezondheidscheck die inzicht geeft in jouw totale fysieke gezondheid klinkt mooi. Maar wat houdt het precies in? Welke onderzoeken worden er verricht als je kiest voor een total bodyscan? Bij een bodyscan wordt er een algemeen beeld van jouw complete gezondheid geschetst. Middels welke onderzoeken dit wordt gedaan, bepaal jij deels zelf. Er zijn namelijk verschillende bodyscans waaruit je kunt kiezen. Je kunt kiezen voor een basispakket waarbij vijf gerichte MRI scans worden uitgevoerd. Wil jij naast een radiologisch onderzoek ook een cardiologisch onderzoek laten uitvoeren? Dan biedt het pluspakket uitkomst. Wil je een zo uitgebreid mogelijke bodyscan laten uitvoeren? Wil je bijvoorbeeld ook inzicht in de gezondheid van jouw huid? Dan kun je het beste kiezen voor het meest uitgebreide pakket.

Jouw schedel en hersenen in beeld

Welke medische onderzoeken er worden verricht bij een bodyscan bepaal je dus ten dele zelf. Een MRI scan is in ieder geval altijd onderdeel van de bodyscan. Dit heeft alles te maken met de effectiviteit van dit radiologische onderzoek. Bij een MRI scan wordt er middels magnetische velden een beeld van het te onderzoeken lichaamsdeel gevormd. Deze beelden zijn heel gedetailleerd en kunnen veel informatie over jouw gezondheid geven. Laat je bijvoorbeeld een MRI scan hersenen uitvoeren? Dan worden niet alleen jouw hersenen, maar ook jouw schedel en jouw bijholten zichtbaar. Een MRI scan is een effectieve onderzoeksmethode. Dankzij deze hoge effectiviteit kan het onderzoek breed worden ingezet. Het is dan ook niet gek dat een MRI scan onderdeel van elke bodyscan is.

Overige losse medische onderzoeken

Middels een bodyscan kun je een goed beeld van jouw algehele gezondheid krijgen. Wil je liever één specifiek lichaamsdeel laten onderzoeken? Dan is dat uiteraard ook mogelijk. Komen er bijvoorbeeld veel hartaandoeningen voor in de familie? Dan kan een cardiologisch onderzoek voor jou waardevol zijn. Eventuele aandoeningen en risicofactoren kunnen zo vroegtijdig worden opgespoord. Wil je liever inzicht in de gezondheid van jouw huid hebben? Dan kun je kiezen voor een dermatologisch onderzoek. Daarnaast is het mogelijk om een laboratoriumonderzoek te laten doen. Je kunt dus ook allerlei verschillende losse medische onderzoeken preventief laten uitvoeren.